robert-artsdvtadvies-nl

Wij ontzorgen bij vraagstukken over huisvesting

DVTadvies is verantwoordelijk en betrokken als technisch adviseur, ontwerper en projectmanager bij diverse huisvestingsprojecten. Bedrijfshuisvesting is dan ook één van onze specialisaties. Samen werken wij eraan om opdrachtgevers optimaal te ontzorgen op het gebied van huisvestingsvraagstukken.

Wij geven gevraagd en ongevraagd advies over een groot scala van onderwerpen, zoals energie, duurzaamheid, het ontwerpen en beheren van technische installaties, het verzorgen van vergunningen en het houden van toezicht op onderhoud.

Verschillende rollen

Binnen een opdracht kunnen onze projectmedewerkers verschillende rollen vervullen, zoals de rol van adviseur, opzichter, projectmanager of directievoerder. Zij worden ondersteund door tekenaars, kostendeskundigen en toezichthouders. De projectleider blijft altijd uw aanspreekpunt, waarbij hij gebruikmaakt van een volwaardig integraal adviesteam. De projectmedewerkers zijn breed inzetbaar en hebben aantoonbare ervaring met complexe projecten, planmatige en budgettaire uitdagingen en veeleisende organisaties. De focus ligt altijd op de klanttevredenheid. DVTadvies doet dan ook net dat stapje extra voor u als klant.

Integrale aanpak

Daar waar andere technische adviesbureaus zich focussen op slechts één van de vele specialisaties, biedt DVTadvies een integrale aanpak van technische advisering en projectmanagement. De huidige markt van technische adviesbureaus is grofweg als volgt in te delen:

  • Architectenbureaus en bouwkundig adviesbureaus;
  • Bureaus voor bouwprojectmanagement, toezicht en directievoering;
  • Bureaus voor tekenwerk, kostenraming en bestekken;
  • Constructeurs;
  • Elektrotechnische en werktuigbouwkundige adviesbureaus.

Het integrale DVT adviesteam helpt u graag op alle genoemde disciplines!

De voordelen

Een dergelijke aanpak levert u de volgende voordelen op:

  • Eén-op-één dienstverlening aan u als opdrachtgever met de projectleider als aanspreekpunt.
  • Geen overbodig gebruik van onnodige specialisaties.
  • Hoge kwaliteit en snelheid door geaccepteerde standaardisatie van de werkzaamheden.
  • Minder coördinatie en afstemming dankzij nauwe samenwerking in integrale adviesteams.
  • Tijd- en kostenbesparing.

Voorkom versnippering: bij DVTadvies vindt u alle specialisaties onder één dak!

 

Uw adviseur inzake brandveiligheid

Brandveiligheid is één van onze specialiteiten. Ons brandveiligheidsteam werkt er iedere dag hard aan om opdrachtgevers te helpen met brandveiligheids­-vraagstukken. Zo voeren zij onder andere brandscans uit, om zo te kijken waar de brandveiligheid verbeterd kan worden.

Onze brandveiligheidsadviseurs beantwoorden daarnaast alle vragen van opdrachtgevers die vallen binnen de brandveiligheidsketen BIO (Bouwkundig Installatietechnisch Organisatorisch). Dit doen wij niet alleen regelgericht maar ook door middel van risicobenadering (Fire Safety Engineering).

De adviseurs van DVTadvies inspecteren uw gebouw kritisch en komen dan (gevraagd of ongevraagd) met een advies. Wij geloven niet in standaard oplossingen; iedere opdracht is anders en wij leveren maatwerk. Veiligheid binnen de vigerende regelgeving staat hierbij voorop. Dat houdt in dat het gebouw moet voldoen aan wettelijk gestelde eisen en dat de gebruikers van het gebouw weten wat zij moeten doen als er een onveilige situatie ontstaat.

Onze adviseurs focussen zich op wet- en regelgeving, en bovendien op de bewustwording. Dit doen zij door gebruikers van panden te trainen en te informeren. Onze adviseurs zorgen ervoor dat brandveiligheid gaat leven binnen uw organisatie en dat het begrijpelijk wordt. Alleen dan kan de veiligheid gegarandeerd worden.

 

Breed scala aan inspectiediensten

DVTadvies is een onafhankelijk ingenieurs- en inspectiebureau. Wij leveren verschillende inspectiediensten op het vlak van veiligheid en onderhoud van uw pand. Zie het overzicht onderaan.

Gekwalificeerde inspecteurs komen graag langs om de veiligheid en het onderhoud optimaal te borgen en u hierin te ontzorgen.

Door onze multidisciplinaire kennis, de gecertificeerde en opgeleide inspecteurs en het automatiseren van processen zijn we bij de uitvoering van onze diensten efficiënt en zeer praktisch.

Veel inspecties leiden tot een uiteindelijke daling van uw kosten, zoals bij het MJOP (Meerjarenonderhoudsplan) het geval is. Daarnaast bieden door ons uitgevoerde inspecties ook een stuk zekerheid, zoals bij onze brandveiligheidinspecties of bouwkundige vooropnames en nulmetingen.

 

DVTadvies: uw partner voor duurzaamheid

Op zoek naar betrouwbaar advies op het gebied van duurzaamheid? Wij bieden een uitgebreid en gevarieerd dienstenpakket aan zoals het voldoen aan de Informatieplicht Energiebesparing tot en met een impactanalyse van het Klimaatakkoord.

We werken aan creatieve en kosteneffectieve maatregelen waarmee u uw duurzaamheidsambities kunt verwezenlijken.

robert-artsdvtadvies-nl

Savannahweg 25b 3542 AW Utrecht

info@dvtadvies.nl dvtadvies.nl/

085 – 022 00 82

Make your request

"*" indicates required fields

Hidden